[ID] Hướng dẫn đăng nhập và tạo phiếu yêu cầu hỗ trợ (ticket) trên hệ thống id.ngoisaoso.vn

Nếu bạn là khách hàng của Ngôi Sao Số, bạn sẽ được cấp tài khoản đăng nhập vào hệ thống hỗ trợ khách hàng (id.ngoisaoso.net). Trong trường hợp bạn không còn giữ thông tin đăng nhập vào hệ thống ID, bạn có thể liên hệ với Ngôi Sao Số (028.7300.9116 hoặc Hotline: 0945.82.82.79) để yêu cầu gửi lại thông tin đăng nhập.

* HỆ THỐNG HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG (ID.ngoisaoso.vn):
- Quản lý các dịch vụ bạn đang sử dụng tại Ngôi Sao Số
- Cho phép bạn gửi yêu cầu hỗ trợ cho Phòng kỹ thuật của Ngôi Sao Số

Truy cập vào hệ thống hỗ trợ khách hàng bằng đường link: https://id.ngoisaoso.vn/ 

BƯỚC 2: NHẬP EMAIL + MẬT KHẨU

Id

Lưu ý: Email đăng nhập là email mà Quý khách cung cấp cho Ngôi Sao Số khi ký hợp đồng.

GIAO DIỆN HỆ THỐNG HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG, SAU KHI ĐĂNG NHẬP THÀNH CÔNG

Id ngoi sao so