[Content] Định dạng bảng (table) đẹp, tối ưu di động

Hướng dẫn cách định dạng bảng đẹp và tối ưu di động
format table

BƯỚC 1:

Click chuột phải vào bảng chọn THUỘC TÍNH BẢNG

BƯỚC 2:

Chọn Tab Mở Rộng

BƯỚC 3:

Chèn đoạn mã sau vào trong ô Lớp CSS: 
table table striped table responsive