[Mật khẩu] Quên mật khẩu, làm sao để lấy mật khẩu quản trị trang web?

Hướng dẫn cách lấy lại mật khẩu mật khẩu mới tài khoản quản trị

BƯỚC 1: ĐĂNG NHẬP VÀO HỆ THỐNG ID NGÔI SAO SỐ

Xem hướng dẫn tại đây

BƯỚC 2: CLICK “TẠO PHIẾU HỖ TRỢ"

ho tro

BƯỚC 3: CLICK “PHÒNG HỖ TRỢ"

Click chuột chọn PHÒNG HỖ TRỢ theo yêu cầu của bạn.
Ví dụ: Bạn muốn gửi yêu cầu sửa website, bạn chọn "Hỗ trợ thiết kế website"phieu ho tro 1

BƯỚC 4: ĐIỀN “TIÊU ĐỀ" VÀ "NỘI DUNG HỖ TRỢ" 

Điền "TIÊU ĐỀ" và "NỘI DUNG" bạn cần hỗ trợ vào các ô theo yêu cầu

tao phieu ho tro 1
gui yeu cau

Nhấn "GỬI" để gửi yêu cầu đến bộ phần hỗ trợ.