Tìm hiểu các cấp bậc của nhân viên kỹ thuật tại Ngôi Sao Số

Tìm hiểu về cấp bậc kỹ thuật xử lý các yêu cầu của khách hàng tại Ngôi Sao Số.
  • Nhân viên kỹ thuật (Cấp bậc 3): Xử lý các vấn đề kỹ thuật đơn giản liên quan tới giao diện trang web và các sự cố đơn giản liên quan tới tên miền và hosting.
  • Nhân viên kỹ thuật (Cấp bậc 2): Xử lý các vấn đề kỹ thuật liên quan tới block giao diện, lỗi liên quan tới lập trình web và các sự cố liên quan tới máy chủ.
  • Nhân viên kỹ thuật (Cấp bậc 1): Xử lý các sự cố phức tạp, code module gốc hệ thống.

(Cập nhật 16/02/2016)