Hướng dẫn sử dụng khu vực khách hàng

Tại khu vực quản lý khách hàng của chúng tôi bằng một tài khoản duy nhất, quý khách có thể quản lý toàn bộ các dịch vụ của quý khách, tạo yêu cầu hỗ trợ ..

Tạm chia khu vực quản trị ra làm 4 phần: trong đó phần 1 và phần 2 là khu vực menu quản lý chung, phần 3 và 4 là khu vực thông tin nhanh.

PHẦN 1 ( MENU DỊCH VỤ VÀ CÁC HỖ TRỢ ).


Tại khu vực menu này, quý khách có thể kiểm tra, tham khảo toàn bộ các thông tin liên quan tới dịch vụ mình đang đăng ký, gởi một hỗ trợ, xem các hỗ trợ đã trả lời và xem các tài liệu hữu ích cho sản phẩm dịch vụ của Ngôi Sao Số.

1. Menu trang đầu (Về đầu trang).

2. Menu Dịch vụ

 • Dịch vu hosting (Xem và quản lý các dịch vụ webhosting đã đăng ký tại Ngôi Sao Số )
 • Đăng ký dịch vụ mới (Đăng ký dịch vụ webhosting mới ).
 • Các dịch vụ khác ( Xem và đăng ký thêm các dịch vụ mới ).

3. Menu Tên miền

 • Tên miền đã đăng ký. (Xem và quản lý các tên miền đã đăng ký )
 • Gia hạn tên miền. (Gia hạn các tên miền đã đăng ký tại Ngôi Sao Số ).
 • Đăng ký tên miền mới. (Đăng ký thêm tên miền mới.)
 • Chuyển tên miền (Transfer tên miền )
 • Tra cứu thông tin. (Tra cứu thông tin tên miền).

4. Menu thanh toán

 • Hóa đơn đã tạo (Các hóa đơn đã được thực hiện)
 • Báo giá (Gởi báo giá các dịch vụ khác).
 • Hóa đơn chưa thanh toán.(Các hóa đơn chưa thanh toán).

5. Menu hỗ trợ

 • Yêu cầu hỗ trợ.(Xem danh sách các hỗ trợ đã gởi).
 • Câu hỏi thường gặp (Xem các hỗ trợ, câu hỏi thường gặp).
 • Tài liệu hữu ích (Xem các tài liệu hữu ích).
 • Máy chủ đang bảo trì (Khu vực hiển thị các máy chủ đang bảo trì hệ thống).

6. Tạo yêu cầu hỗ trợ. (Tạo phiếu yêu cầu hỗ trợ và gởi đến chúng tôi ).

PHẦN 2 (MENU THÔNG TIN CÁ NHÂN).
Khi click menu này bạn sẽ thấy các danh mục menu như sau:

 • Sửa thông tin tài khoản (Sửa thông tin tài khoản cá nhân của quý khách ).
 • Thêm thông tin tài khoản. (Thêm thông tin tài khoản phụ trong trường hợp quý khách có nhiều người quản lý.)
 • Email đã gởi (Các email chúng tôi đã gởi cho quý khách ).
 • Đổi mật khẩu (Thay đổi mật khẩu đăng nhập ).
 • Thoát (Thoát khỏi hệ thống ).

PHẦN 3: THÔNG TIN CÁ NHÂN

 • Bạn có thể tham khảo các thông tin cá nhân của bạn đã đăng ký tại Ngôi Sao Số trong khu vực này.

PHẦN 4: THÔNG TIN TÀI KHOẢN.

 • Trong khu vực này bạn có thể xem nhanh các dịch vụ hosting, server và tên miền đã đăng ký tại Ngôi Sao Số cũng như truy cập nhanh vào các dịch vụ này để quản lý.

Mẹo: Ngoài ra còn một số khu vực khác trên trang chủ khách hàng mà bạn có thể truy cập nhanh như: tra cứu tên miền, xem các phiếu hỗ trợ đang chờ trả lời, các hóa đơn quá hạn.