Quy trình thực hiện quản trị nội dung trang web

Quy trình thực hiện quản trị nội dung trang web

Khi sử dụng dịch vụ quản trị nội dung trang web tại Ngôi Sao Số quý khách hàng được cung cấp một tài khoản đăng nhập tại hệ thống hỗ trợ khách hàng của chúng tôi.

1. Đăng nhập vào hệ thống hỗ trợ khách hàng.

  • Url đăng nhập: https://id.ngoisaoso.vn
  • Username và mật khẩu: quý khách đã đăng ký.

2. Chọn dự án đang thực hiện

2.1. Vào khu vực dự án.

Có hai cách để truy cập vào khu vực quản lý dự án. Cách 1: bạn truy cập Menu Dịch vụ/ Dự án thực hiện hoặc cách 2 tại trang đầu tiên của trung tâm khách hàng click chọn Dự án thực hiện như hình bên dưới.

2.2 Chọn dự án quản trị trang web.

Bạn sẽ nhìn thấy gói dịch vụ quản trị trang web tại khu vực này. Và click chọn chi tiết vào quản lý dịch vụ quản trị này.

quan ly du an quan tri noi dung website 1

3. Quản lý việc thực hiện dịch vụ quản trị tại Ngôi Sao Số.

Sau khi vào dự án dịch vụ quản trị trang web, bạn sẽ nhìn thấy một màn hình như hình bên dưới.

quan ly du an quan tri noi dung website 2

Màn hình chia làm 4 khu vực chính.

  • Khu vực 1: thông tin dự án và người quản lý dự án
  • Khu vực 2: Danh sách các công việc
  • Khu vực 3: thông tin chi tiết về dự án quản trị trang web.

Trong quá trình làm việc, quý khách sẽ tương tác trực tiếp với nhân viên chúng tôi qua hệ thống phiếu hỗ trợ dự án và tài liệu dự án. Ví dụ: hôm nay quý vị muốn đăng bài viết thông tin công ty, quý vị sẽ gởi 1 phiếu hỗ trợ, hoặc muốn thiết kế một banner cho trang web, quý vị chọn thêm tài liệu dự án hoặc cũng có thể mở một phiếu hỗ trợ.