Quy trình thực hiện dự án nhận diện thương hiệu

Quy trình thực hiện dự án nhận diện thương hiệu

Trong bài viết này chúng tôi sẽ hướng dẫn quý khách sử dụng hệ thống khách hàng của chúng tôi để quản lý quy trình thực hiện dự án bộ nhận diện thương hiệu tại Ngôi Sao Số.

1. Đăng nhập vào trung tâm khách hàng.

  • Url đăng nhập: https://id.ngoisaoso.vn
  • Username và mật khẩu: quý khách đã đăng ký.

2. Chọn dự án đang thực hiện

2.1. Vào khu vực dự án.

Có hai cách để truy cập vào khu vực quản lý dự án. Cách 1: bạn truy cập Menu Dịch vụ/ Dự án thực hiện hoặc cách 2 tại trang đầu tiên của trung tâm khách hàng click chọn Dự án thực hiện như hình bên dưới.

2.2 Chọn dự án bộ nhận diện thương hiệu.

Bạn sẽ nhìn thấy gói dịch vụ thiết kế nhận diện thương hiệu tại khu vực này. Và click chọn chi tiết vào quản lý dịch vụ quản trị này.

quan ly du an nhan dien thuong hieu 2

3. Quản lý dự án nhận diện thương hiệu tại Ngôi Sao Số.

Sau khi vào dự án dịch vụ quản trị trang web, bạn sẽ nhìn thấy một màn hình như hình bên dưới.

quan ly du an quan tri noi dung website 2

Màn hình chia làm 4 khu vực chính.

  • Khu vực 1: Thông tin dự án và người quản lý dự án
  • Khu vực 2: Danh sách các công việc
  • Khu vực 3: thông tin chi tiết về dự án nhận diện thương hiệu.

Trong quá trình làm việc, quý khách sẽ tương tác trực tiếp với nhân viên chúng tôi qua hệ thống phiếu hỗ trợ dự án và tài liệu dự án. Ví dụ: thêm hình ảnh vào hạng mục thiết kế nào đó hoặc yêu cầu thêm chi tiết cho một hạng mục thiết kế.