Hướng dẫn tra cứu hóa đơn điện tử trên hệ thống id.ngoisaoso.vn

Hóa đơn điện tử sẽ được xuất trong vòng 7 ngày kể từ ngày Ngôi Sao Số nhận được thanh toán dịch vụ. Bạn sẽ nhận được email tự động gửi đến địa chỉ email đăng ký dịch vụ khi hóa đơn điện tử được xuất. Trong trường hợp quá 7 ngày mà bạn không nhận được email hoặc trường hợp bạn muốn tra cứu lại các hóa đơn điện tử cũ, bạn có thể tra cứu bằng cách làm theo hướng dẫn sau:

Bước 1: Đăng nhập hệ thống id.ngoisaoso.vn

 

Bước 2: Chọn mục HÓA ĐƠN trên menu chính

Hướng dẫn tra cứu hóa đơn điện tử trên hệ thống id ngoisaoso vn
 

Bước 3: Chọn HÓA ĐƠN cần tra cứu HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ

Hướng dẫn tra cứu hóa đơn điện tử trên hệ thống id ngoisaoso vn 2
 

Bước 4: Tra cứu hóa đơn điện tử

Truy cập vào đường dẫn trong ghi chú và nhập mã tra cứu để tiến hành tra cứu hóa đơn điện tử
Hướng dẫn tra cứu hóa đơn điện tử trên hệ thống id ngoisaoso vn 3
 

LƯU Ý

- Tra cứu hóa đơn điện tử chỉ áp dụng đối với các hóa đơn từ 1/1/2020

- Nếu trong hóa đơn của bạn không có ghi chú thông tin để tra cứu hóa đơn điện tử, bạn vui lòng gửi email tới thanhtoan@ngoisaoso.vn để phòng kế toán hỗ trợ bạn.