Hướng dẫn đăng nhập email từ hệ thống ID.NGOISAOSO.VN

Hướng dẫn đăng nhập email từ hệ thống ID.NGOISAOSO.VN

Bước 1: Đăng nhập trang dịch vụ khách hàng

Đăng nhập vào hệ thống dịch vụ khách hàng tại id.ngoisaoso.vn và chọn menu Dịch vụ của bạn trong menu dịch vụ như hình bên dưới.

cach dang nhap email tu id 1

Bước 2: Chọn dịch vụ email

Chọn dịch vụ email mà bạn muốn đăng nhập.

cach dang nhap email tu id 2

Bước 3: Đăng nhập email

 

 

cach dang nhap email tu id 3