Cài đặt dịch vụ email Ngôi Sao Số bằng IMAP e-mail trên iOS

Dưới đây là từng bước để thiết lập tài khoản IMAP trên ứng dụng duyệt email gốc của iOS.

Lưu ý: Bạn có thể đăng nhập WebMail của bạn từ thiết bị iOS và nó sẽ tự động thiết lập email của bạn trên hệ điều hành IOS để thiết lập e-mail dưới dạng IMAP.

Đây là từng bước để thiết lập tài khoản IMAP trên iOS.

 • Click chọn Settings
 • Click chọn Mail, Contacts, Calendars
 • Click chọn Add Account
 • Click chọn Other
 • Click chọn Add Mail Account
 • Các mục nhập sau
  • Name - Tên bạn muốn trên email gửi đi của bạn
  • Email - Địa chỉ email đầy đủ của bạn bao gồm cả @tenmiencuaban.com
  • Password - Mật khẩu của bạn
  • Description - Mô tả cho tài khoản
 • Click chọn Next
 • IMAP được chọn mặc định
 • Dưới Incoming Mail Server, nhập như dưới đây:
  • Host Name - imap.tenmiencuaban.com
  • User Name - Địa chỉ email đầy đủ của bạn bao gồm cả @tenmiencuaban.com
  • Password - Mật khẩu của bạn
 • Dưới Outgoing Mail Server, nhập như dưới đây:
  • Host Name - smtp.tenmiencuaban.com
  • User Name - Địa chỉ email đầy đủ của bạn bao gồm cả @tenmiencuaban.com
  • Password - Mật khẩu của bạn
 • Click chọn Next
 • Click chọn Save