Autodiscover và Autoconfig là gì?

Autodiscover và Autoconfig giúp tự động phát hiện cấu hình thiết lập email cho Outlook, Thunderbird và thiết bị di động

Autodiscover & Autoconfig là gì?

Autodiscover là dịch vụ web được sử dụng bởi ứng dụng giúp cấu hình các thiết bị di động và máy tính để bàn của bạn. Tự động phát hiện được sử dụng bởi Outlook và tất cả các thiết bị di động bao gồm iPhone, iPod, iPad và thiết bị Android. Còn Autoconfig được Thunderbird sử dụng. Các dịch vụ này cho phép bạn định cấu hình tài khoản e-mail bằng cách chỉ nhập địa chỉ e-mail và mật khẩu của bạn, mà không phải lo lắng về các thông số cấu hình máy chủ đến/đi hoặc cổng. Tất cả các giao tiếp được cấu hình sẵn giúp dễ dàng cài đặt email của bạn trên các thiết bị.

Cấu hình bản ghi A cho tên miền là xong

Cấu hình rất đơn giản và dễ hiểu. Bạn chỉ phải thêm hai bản ghi loại A trong DNS của tên miền mà bạn muốn kích hoạt các dịch vụ này:

Thông số cấu hình

Host Loại bản ghi Giá trị

autodiscover.<tenmiencuaban.com>

A

69.28.212.195

autoconfig.<tenmiencuaban.com>

A

69.28.212.195