Hướng dẫn cấu hình dịch vụ email tại Ngôi Sao Số

Nếu bạn đang sử dụng dịch vụ email riêng tại NgôI Sao Số, dưới đây là hướng dẫn chi tiết cách cấu hình dịch vụ email

Sau khi mua dịch vụ email doanh nghiệp tại Ngôi Sao Số. Để hệ thống email hoạt động, bước đầu tiên bạn cần làm là: Truy cập vào khu vực quản lý DNS của tên miền để cấu hình các bản ghi email.

Lưu ý: Nếu bạn mua tên miền tại Ngôi Sao Số, truy cập vào hệ thống id.ngoisaoso.vn, chọn tên miền cần cấu hình. Nếu bạn mua tên miền ở các nhà cung cấp tên miền khác, bạn có thể liên hệ với nhà cung cấp tên miền để được hướng dẫn.

BƯỚC 1. Cấu hình bản ghi cho tên miền

1.1. Trỏ bản ghi MX (bắt buộc)

Mục đích: Bản ghi MX là nơi máy chủ sẽ nhận và gởi email, các bản ghi này là quan trọng nhất với 1 địa chỉ email.

Bước đầu tiên trong việc định cấu hình email của bạn là cập nhật các bản ghi MX cho tên miền. Bạn nên xóa tất cả các bản ghi MX khác và sau đó thêm các bản ghi MX như bên dưới. Các bản ghi MX cho biết máy chủ nào sẽ nhận/gởi e-mail cho miền của bạn. Bạn thường có thể tìm thấy các bản ghi MX trong cùng bảng điều khiển bạn sử dụng để quản lý DNS của mình.

Tạo 2 bản ghi với giá trị như bên dưới (bắt buộc):

Host Loại Record Ưu tiên Giá trị
@ mx 5 mx.emailarray.com
@ mx 10 mx2.emailarray.com

1.2. Tạo bản ghi CNAME (bắt buộc)

Mục đích: Giúp bạn sử dụng email trên trình duyệt với tên miền của bạn.

Tạo thêm 1 bản ghi với giá trị như bên dưới (bắt buộc):

Host Loại Record Giá trị
webmail Cname webredirect.emailarray.com

1.3. Tạo bản ghi A cho Autodiscover và Autoconfig (bắt buộc)

Mục đích: Bản ghi autodiscover và utoconfig giúp hệ thống tự động phát hiện cấu hình email của bạn.

Để đơn giản hóa cấu hình của các ứng dụng khách email hiện đại như Outlook và Thunderbird, cũng như tất cả các thiết bị di động của bạn, giờ đây bạn có thể sử dụng các dịch vụ web Autodiscover & Autoconfig của chúng tôi để tự động định cấu hình các máy khách này. Bạn phải thêm hai bản ghi * A * trong DNS cho tên miền của mình:

autodiscover.tenmiencuaban.com -> 69.28.212.195
utoconfig.tenmiencuaban.com -> 69.28.212.195

Tạo thêm 2 bản ghi với giá trị như bên dưới (bắt buộc): 

Host Loại Record Giá trị
autodiscover A 69.28.212.195
autoconfig A 69.28.212.195

Đừng quên thay đổi tenmiencuaban.com bằng tên miền của riêng bạn.

1.4. Bản ghi cho Mail Server (tùy chọn thêm, bạn có thể cấu hình khi phát sinh nhu cầu)

Bạn có thể tạo các bản ghi CNAME cho tên miền như bên dưới để khi cấu hình email cho các thiết bị, bạn sẽ sử dụng tên miền của mình thay vì tên miền của Ngôi Sao Số.

Host Loại record Giá trị

smtp.tenmiencuaban.com

Cname

smtp.emailarray.com

pop.tenmiencuaban.com

Cname

pop.emailarray.com

imap.tenmiencuaban.com

Cname

imap.emailarray.com

cp.tenmiencuaban.com

Cname

cp.emailarray.com

1.5. SPF Record (tùy chọn thêm, bạn có thể cấu hình khi phát sinh nhu cầu)

Bản ghi SPF là bản ghi TXT chỉ định danh sách các máy chủ được ủy quyền có thể gửi e-mail thay mặt cho một tên miền.
 

  Loại record Giá trị
SPF TXT v=spf1 include:emailarray.com -all

BƯỚC 2. HƯỚNG DẪN TẠO VÀ QUẢN LÝ EMAIL

*LƯU Ý: Sau khi cấu hình bản ghi cho tên miền, bạn xem bài hướng dẫn sau để tạo tài khoản email:

Hướng dẫn tạo và quản lý email

BƯỚC 3. Cài đặt email trên thiết bị của bạn.

Chúc mừng bạn, đến đây coi như việc chính đã xong rồi đó, nếu mục 1 quá phức tạp bạn không thể thực hiện. Không sao, hãy bấm gởi phiếu yêu cầu hỗ trợ cho Ngôi Sao Số để được trợ giúp cấu hình (Trong trường hợp tên miền mua tại nơi khác, hãy gởi luôn thông tin đăng nhập quản lý tên miền của bạn. Ngôi Sao Số sẽ hỗ trợ bạn cấu hình nhé).

Bây giờ trước khi cấu hình, cần phải tạo tài khoản email đã, truy cập vào ID.ngoisaoso.vn để tạo tài khoản email hoặc xem hướng dẫn tạo tài khoản email

Để thêm email trên bất kỳ thiết bị nào, bạn cần nắm các thông số bên dưới:

User Nhập địa chỉ email đầy đủ (Ví dụ: truc.le@tenmien.com
Password Mật khẩu email của bạn
  Server Cổng/Port (không Encryption vả TLS) Cổng/Port (SSL)
IMAP imap.emailarray.com 143 993
SMTP smtp.emailarray.com 25,26,587 465
POP3 pop.emailarray.com 110 995
Bạn phải sử dụng Xác thực SMTP cho các email gửi đi.
MX Records (primary) mx.emailarray.com
MX Records (secondary) mx2.emailarray.com

Hướng dẫn thiết lập email trên các ứng dụng khác

Cài đặt email trên Mozilla Thunderbird

Cài đặt email trên Outlook

Cài đặt email trên iOS (iPhone, iPad)

Cài đặt email trên Android