Cài đặt dịch vụ email Ngôi Sao Số bằng IMAP trên Android

Dưới đây là từng bước để thiết lập tài khoản IMAP trên ứng dụng duyệt email gốc của Android.

Dưới đây là từng bước để thiết lập tài khoản IMAP trên ứng dụng thư gốc của Android.

Lưu ý quan trọng: Tại sao không có hình ảnh hướng dẫn, vì các phiên bản Android cập nhật liên tục giữa các năm, thiết bị người dùng có thể sử dụng các ứng dụng khác nhau để nhận/gởi email. Hướng dẫn dưới đây mang tính cơ bản chung cho thiết bị Android gốc. Các cài đặt có thể khác một chút nhưng về bản chất là như sau.

 • Chọn mục Menu 
 • Chọn tiếp mục Settings.
 • Chọn tiếp Accounts
 • Chọn Add account.
 • Chọn Email.
 • Nhập email và mật khẩu của bạn đã được tạo trước đó.
 • Chọn mục này nếu bạn muốn gửi e-mail bằng tài khoản này theo mặc định
 • Chọn Next để tiếp tục
 • Chọn Manual setup để cài đặt thủ công.
 • Trong phần kiểu tài khoản chọn IMAP account.
 • Android sẽ tự động sử dụng imap.tenmiencuaban.com và smtp.tenmiencuaban.com làm máy chủ.
 • Trường Username bạn phải nhập thành địa chỉ email ĐẦY ĐỦ của bạn bao gồm cả @tenmiencuaban.com
 • Nhấp vào Next 3 lần liên tiếp, lưu ý rằng trên trang cuối bạn có thể thiết lập các chi tiết cụ thể như khoảng thời gian để kiểm tra email ...
 • Trên trang cuối cùng, Android cung cấp cho bạn tùy chọn thay đổi tên thân thiện và Tên của bạn, để hiển thị khi người nhận nhận email.
 • Nhấn vào OK để hoàn tất.

Nếu bạn muốn thiết lập IMAP bằng SSL, sau khi nhấp vào Add account > Email và nhập e-mail và mật khẩu của bạn, điền tên máy chủ theo bên dưới.

 • IMAP server - imap.tenmiencuaban.com
 • Security type - SSL or SSL/TLS
 • Port 993
 • SMTP Server - smtp.tenmiencuaban.com
 • Security type - SSL or SSL/TLS
 • Port - 465