[Mẹo]Tìm hiểu các khái niệm cơ bản khi quản trị trang web

Phần hướng dẫn này sẽ hướng dẫn cho bạn các khái niệm cơ bản về quản trị trang web.

1. Liên kết tĩnh:

Là thành phần tạo ra URL của một trang web, khi bạn quản trị nội dung trang web, các liên kết tĩnh sẽ giúp bạn điều khiển được URL của web như mong muốn, ví dụ bạn viết một bài viết có tên là "liên kết tĩnh là gì?" hệ thống sẽ tự động phát sinh ra một liên kết tĩnh có dạng lien-ket-tinh-la-gi đương nhiên bạn có thể sửa lại liên kết tĩnh này. Lúc này URL của web sẽ có dạng yourdomain.com/module-web/chu-de-neu-co/lien-ket-tinh-la-gi.html

Lưu ý: Liên kết tĩnh ảnh hưởng đến SEO nên bạn không nên thay đổi lại nếu URL đã được Index lên Google.

2. Kinh độ và Vĩ độ (Latitude và Longtitude).

Là giá trị tọa độ địa lý theo hướng đông-tây, được sử dụng phổ biến nhất trong bản đồ học và hoa tiêu toàn cầu. Một đường kinh độ được gọi là kinh tuyến và nó tạo thành một nửa đường tròn lớn.

Trong hệ thống website, kinh độ và vĩ độ được lấy một cách dễ dàng trên Google Map.

3. Module

Trong hệ thống của Ngôi Sao Số, mỗi module là một hệ thống tách rời và là một hệ thống các tính năng liên quan. Ví dụ với Module quản lý nội dung, nó sẽ cho phép bạn làm công việc tạo mới các  nội dung theo từng chủ đề khác nhau và chuyên biệt.

Mỗi module được hoạt động độc lập với các module khác nên khi muốn phát triển module sẽ dễ dàng hơn vì khi đó kỹ thuật chỉ làm việc với module tính năng liên quan mà không làm ảnh hưởng tới hệ thống chính.

4. Block

Block là một khối dữ liệu được hiển thị ở vị trí bất kỳ trên trang web theo nhiều mục đích khác nhau. Có nhiều loại block khác nhau nhưng có thể tóm gọn có 2 loại block chính như sau:
  • Block lấy nội dung động: Là block được lập trình để lấy nội dung từ các module, ví dụ ta có module quản lý tour, và muốn lấy danh sách các tour mới nhất theo một điều kiện nào đó và để hiển thị ở một vị trí nào đó trên trang web.
  • Block lấy nội dung tĩnh: Là dạng block do người dùng tự nhập liệu vào, các block này bạn cần phải nhập liệu cho nó để hiển thị, ví dụ block slider ảnh, block liên hệ...