Quản lý dự án

Mô đun cho phép quản lý dự án linh động dành cho các trang web về bất động sản, web sự kiện ... giúp linh động tạo ra các thông tin dự án.

1. Cập nhật phiên bản

 [04/03/2019] - [Ver 1.00.01]: Sửa lỗi hiển thị nhóm dự án, các lỗi nhỏ khác tại khu vực quản trji

2. Hướng dẫn sử dụng

Mô đun linh động cho phép gán dự án vào các danh mục cho các website muốn giới thiệu dự án như các website dự án bất động sản, các công ty sự kiện, công ty xây dựng, thiết kế ...

2.1 Danh sách dự án:

Là nơi hiển thị các dự án đã được đăng và cho phép chỉnh sửa, xóa các dự án đã đăng.

2.2 Thêm dự án

Thêm dữ liệu vào các trường nhâp liệu bên dưới để tạo một dự án mới sau khi đã nhập liệu cho dữ liệu mặc định.
 • Tên dự án (*)
 • Liên kết tĩnh:     
 • Khách hàng     
 • Ngày thực hiện     
 • Danh mục dự án (*)
 • Ảnh chính     
 • Chú thích ảnh chính     
 • Thông tin thêm     
 • Giới thiệu sơ về dự án (*)
 • Chi tiết dự án
 • Từ khóa dành cho máy chủ tìm kiếm

2.3 Danh mục dự án

Cho phép thêm không giới hạn danh mục dự án và danh mục con của dự án.

2.4 Địa điểm

Cho phép nhập danh mục địa điểm ví dụ: Hà Nội, Hồ Chí Minh ....

2.5 Năm dự án

Cho phép thêm năm của dự án

2.6 Nhóm dự án

Nhóm dự án là nơi cho phép bạn nhóm các dự án theo một mục tiêu nào đó, ví dụ như nhóm dự án đang hot ...

2.7 Khối dự án

Cho phép tạo ra các khối và nhóm các khối này vào để hiển thị tại các vị trí bất kỳ trên trang web nhằm giúp trang web linh động hơn trong việc bố cục nội dung, ví dụ ta tạo khối dự án đang quan tâm và thêm các dự án ưa thích vào khối này để tiện việc hiển thị

2.8 Trường nhập liệu

Khu vực này cho phép bạn tạo các trường dữ liệu dạng textbox để nhập liệu thêm thông tin cho dự án của bạn. Ví dụ dự án của bạn cần có thêm thông tin tổng đầu tư, tiến độ dự án ... thì ở khu vực này cho phép bạn tạo các trường này.

2.9 Quản lý Tags

Tag từ khóa Khi bạn tạo một dự án mới, hệ thống sẽ dựa vào nội dung của bạn để tạo ra các từ khóa một cách tự động. Các từ khóa này bạn có thể linh động trong quá trình thêm dự án mới. Mỗi từ khóa trong mỗi dự án giống nhau sẽ tự động tạo ra một chủ đề dự án với từ khóa trên và rất có lợi cho SEO trang web của bạn. Bạn nên có một kế hoạch từ khóa hoàn hảo và các từ khóa nên hướng đến người dùng, họ sẽ tìm dự án và nhập gì vào ô tìm kiếm trên Google