Nhúng Google Analyics vào website

Hướng dẫn nhúng Google Analyics vào trang web sử dụng tại Ngôi Sao Số.
Hướng dẫn dưới đây giúp bạn nhúng mã Google Analyics nhanh chóng vào trang web của bạn mà không cần thao tác trên code trang web.

Bước 1: Truy cập trang Google Analytics tại http://www.google.com/intl/vi/analytics/ và tiến hành đăng ký một tài khoản Google Analytics.
Bước 2: Truy cập quản trị trang web của bạn.
Bước 3: Đưa chuột tới khu vực quản lý hệ thống / Công cụ web / Cấu hình thống kê.

huong dan nhung google analytics 1

Bước 4: Nhập mã Google Analytics đã đăng ký tại trang web của Google có dạng UA-XXXXX-X vào ô ID tài khoản Google Analytics và nhấp thực hiện như hình bên dưới.

huong dan nhung google analytics 2

Như vậy bạn đã tích hợp thành công tài khoản Google Analytics vào trang web rồi.