Quản lý dịch vụ

Module quản lý dịch vụ cho phép tích hợp các dịch vụ của các công ty.

I. HƯỚNG DẪN QUA VIDEO

Đang cập nhật

II. GIỚI THIỆU

Module dịch vụ cho phép bạn tạo ra các dịch vụ linh động và đặt dịch vụ nhanh chóng.

III. HƯỚNG DẪN

1. Tìm hiểu các khái niệm

Quản lý liên hệ  bao gồm các mục con như sau:

 • Danh sách dịch vụ: Quản lý các dịch vụ đã tạo
 • Thêm dịch vụ: thêm dịch vụ mới
 • Quản lý Tags: Quản lý các tag đã tạo trong quá trình thêm dịch vụ
 • Đặt dịch vụ: quản lý các dịch vụ được khách hàng đặt ngoài site.
 • Cấu hình module: cho phép cấu hình một số tính năng cơ bản của module

2. Hướng dẫn sử dụng

2.1 Danh sách dịch vụ
Tại khu vực này cho phép bạn xem các dịch vụ đã tạo trước đó.

quan ly dich vu 1

2.2 Thêm dịch vụ

Trong mục này cho phép bạn tạo dịch vụ mới cho website, mục này lưu ý phần giá nếu không muốn hiển thị bạn để là 0, lúc này hệ thống sẽ hiển thị giá liên hệ khi người dùng xem dịch vụ trên trang web của bạn.

quan ly dich vu 2

2.3 Quản lý Tags

Tại khu vực này sẽ hiển thị các tag từ khóa đã được tạo từ mục thêm dịch vụ của bạn.

quan ly dich vu 3

2.4 Đặt dịch vụ

Khu vực này sẽ hiển thị các dịch vụ được khách hàng đã đặt trên trang web của bạn.

quan ly dich vu 4

2.5 Cấu hình module

Khu vực này cho phép bạn chỉnh sửa các cấu hình mặc định của module bao gồm:
 • Đơn vị tiền tệ
 • Số dịch vụ được hiển thị trong một trang (Bao gồm cả trang chủ)
 • Số dịch vụ được hiển thị trên một hàng (hiển thị dạng lưới)     
 • Lọc bỏ dấu tiếng việt, các ký tự khác a-z, 0-9, - trong Liên kết tĩnh của tags     
 • Tự động tạo từ khóa cho bài viết nếu không nhập từ khóa lúc đăng bài     
 • Nhắc nhở các từ khóa không có mô tả

quan ly dich vu 5