Quản lý thư viện ảnh

Hướng dẫn sử dụng module quản lý thư viện ảnh

I. HƯỚNG DẪN QUA VIDEO

Đang cập nhật

II. GIỚI THIỆU

Module cho phép quản lý thư viện ảnh trên trang web

III. HƯỚNG DẪN

1. Tìm hiểu các khái niệm

Quản lý liên hệ bao gồm các mục con như sau:

  • Quản lý Album: cho phép tạo ra album gồm nhiều ảnh và nhóm vào các chuyên mục đã tạo (Ví dụ: du lịch tháng 01)
  • Quản lý chuyên mục: cho phép tạo ra các chuyên mục. (Ví dụ: ảnh công ty, hoạt động xã hội, hoạt động vui chơi công ty ...)
  • Cấu hình: cho phép cấu hình một số đặc tính phụ thuộc vào từng trang web khác nhau và chỉ hiển thị với một số website đặt hàng với Ngôi Sao Số

2. Hướng dẫn sử dụng

Bạn cần tạo chuyên mục trước khi tạo ra album, mỗi album sẽ gắn liền với một chuyên mục nào đó.

2.1 Quản lý Album

Khu vực cho phép tạo ra các album ảnh bằng cách bấm vào dấu + (mục 1 trên hình) để tạo album mới và thêm, sửa, xóa các album đã tạo (mục 2 trong hình).

quan ly thu vien anh 1
Khi bấm tạo album, bạn sẽ phải nhập thông tin trong 3 tab bao gồm:

  • Tab 1: Thông tin chung (sẽ chứa các thông tin liên quan tới album như : Tên album, thư mục chứa ảnh, chuyên mục.) lưu ý với tên thư mục chứa ảnh: hệ thống sẽ tạo ra một folder để lưu trữ các ảnh của album này, bạn nên đặt tên thư mục chứa ảnh là không dấu và không chứa các khoảng trắng.
  • Tab 2: Upload ảnh: tại đây bạn chọn hàng loạt ảnh và bấm vào nút tải lên để hệ thống upload hàng loạt ảnh cùng lúc.
  • Tab 3: Thông tin ảnh: sau khi đã upload ảnh , bạn có thể mô tả thêm chú thích cho từng ảnh trong tab này.

quan ly thu vien anh 2

2.2 Quản lý chuyên mục

Tại đây cho phép bạn tạo và quản lý các chuyên mục như hình bên dưới:
  • Mục 1 (trong hình): tạo thêm chuyên mục
  • Mục 2 (trong hình): sửa xóa các chuyên mục đã tạo.
Xin lưu ý quá trình sửa và xóa có thể làm mất các liên kết ngoài trang chủ và ảnh hưởng tới seo, nên thận trọng việc này.

quan ly thu vien anh 3
Khi bạn bấm tạo chuyên mục, nhập thông tin như hình bên dưới và bấm nút (mục 1 trong hình) icon save để tiến hành lưu lại chuyên mục vừa nhập.

quan ly thu vien anh 4

2.3 Cấu hình

Tùy từng website khác nhau mà khu vực cấu hình có hiển thị hay không, chỉ dành cho các trang web có đặt hàng với Ngôi Sao Số