[Mẹo] Hướng dẫn lấy Google Maps API key

Để sử dụng google map API, google bắt buộc người dùng phải cung cấp giá trị API Key, bài viết này hướng dẫn tạo một Google Project để lấy API key.

Do Google thường xuyên thay đổi cấu trúc website của mình, nếu bạn không thấy hướng dẫn chính xác như bên dươi, vui lòng xem tại https://developers.google.com/maps/documentation/javascript/get-api-key

Tạo Project

Truy cập https://console.developers.google.com sau đó nhấp nút Creat project, tại hộp thoại New Project điền vào tên project tùy ý sau đó nhấp nút Creat.

google api creat project

Kích hoạt Google Map Javascript API

Sau khi Project được tạo thành công, nhấp chọn Tab Library, nhập tìm kiếm từ khóa Google Maps JavaScript API hoặc tại danh sách Popular APIs trong nhóm Google Maps APIs tìm thấy Google Maps JavaScript API.

Nhấp chọn Google Maps JavaScript API và ấn ENABLE

Lấy API key

Nhấp chọn menu Credentials sau đó nhấp Create credentials và chọn API key:

Tại hộp thoại hiện ra giá trị API Key chính là giá trị cần lấy để đưa vào cấu hình block.