Hướng dẫn đăng nhập webhosting trực tiếp từ hệ thống ID.ngoisaoso.vn

Hướng dẫn đăng nhập webhosting trực tiếp từ hệ thống ID.ngoisaoso.vn

Bước 1: Đăng nhập trang dịch vụ khách hàng

Đăng nhập vào hệ thống dịch vụ khách hàng tại id.ngoisaoso.vn và chọn menu dịch vụ hosting trong menu dịch vụ như hình bên dưới.

doi mat khau hosting 1

Bước 2: Chọn gói webhosting

Chọn gói dịch vụ hosting mà bạn đang sử dụng tại Ngôi Sao Số

Bước 3: Đăng nhập hosting

Bạn đăng nhập hosting đang sử dụng bằng cách click nút Đăng nhập Directadmin. Có thể là nút khác nếu bạn đang chọn một dịch vụ hosting window hay một dịch vụ hosting khác.
Lưu ý quan trọng: Trong trường hợp bấm nút đăng nhập qua Directadmin mà trình duyệt báo lỗi do chưa cài đặt chứng thực bảo mật SSL, vui lòng xem hướng dẫn http://wiki.ngoisaoso.vn/dich-vu-mang/Huong-dan-dang-nhap-hosting-thong-qua-giao-thuc-https-122.htmlLưu ý: Nếu bạn đang dùng dịch vụ Cloud Hosting Wordpress hoặc đang dùng các dịch vụ sau ngày 01/01/2019 có thể nút này là Đăng nhập vào Cpanel

Thông tin thêm: Đổi mật khẩu

Tại đây bạn cũng có thể đổi mật khẩu bằng cách, nhập mật khẩu mới và nhấp lưu: