Hướng dẫn cài đặt SSL trên DirectAdmin

Bài sẽ giúp bạn tự cài đặt SSL trên DirectAdmin khi sử dụng hosting tại Ngôi Sao Số.

Bài viết sau sẽ hướng dẫn cài đặt SSL trên DirectAdmin. Thao tác thực hiện sau đây:

Lưu ý: để cài đặt SSL cho một website, website đó cần có IP riêng trên server, khi đó các thao tác dưới đây mới có hiệu lực.

Bước 1: Tạo một CSR. 

Để tạo được CSR, bạn truy cập vào SSL menu bằng cách nhấp vào "Advanced Tools" từ menu chính, tiếp tục nhấp chọn "Install SSL Certificate".

tạo chứng chỉ SSL trên hosting ngôi sao số

- Đảm bảo rằng bạn đã chọn "Create A Certificate Request", sau đó điền vào một số thông tin liên quan đến chứng chỉ như công ty, quốc gia, email... lưu ý "Common Name" cần điền đúng tên website mà bạn muốn cài đặt SSL cho (lưu ý phân biệt giữa www và không có www).

- Sau khi điền đầy đủ thông tin, bạn nhấn "Save" tại cuối màn hình, sau khi hoàn tất, một màn hình như sau sẽ xuất hiện.

tạo chứng chỉ SSL trên hosting ngôi sao số

- Copy đoạn ký tự trong khung (bao gồm cả BEGIN/END CERTIFICATE REQUEST) vào lưu vào một file trên ổ cứng của máy tính, bạn sẽ cần dùng đến file này khi thực hiện thao tác mua SSL.

Bước 2: Mua chứng chỉ SSL.

Bạn có thể mua SSL tại đây. Khi thực hiện thao tác mua SSL, bạn sẽ được yêu cầu cung cấp thông tin về công ty, tập đoàn, email, website và:

  • R (vừa tạo ở bước 1).
  • Phần mềm dùng để tạo CSR.
  • - Common Name (tên website).

Tùy từng trường hợp cụ thể mà cách bạn cung cấp sẽ khác nhau, tuy nhiên có một số quy tắc như sau:

  • CSR: chỉ cần paste đoạn text ở bước 1 vào, bạn lưu ý cần cung cấp chính xác đoạn text này, bao gồm cả "BEGIN/END CERTIFICATE REQUEST"
  • Phần mềm dùng để tạo CSR: thường bạn sẽ chọn "Apache-OpenSSL".
  • Common Name: tên website, chỉ gõ vào tên website không bao gồm http://

Bước 3: Cài đặt chứng chỉ.

Bạn truy cập vào SSL menu bằng cách nhấp chọn "Advanced Tools" từ menu chính, sau đó chọn "Install SSL Certificate". Chọn nút "Paste a pre-generated certificate and key", paste key được cung cấp vào và nhấp "Save".

Bước 4 : Cài đặt CA Root Certificate. 

Bạn trở về menu SSL, nhấp vào "SSL CA Certificate" và paste CA Root Certificate của nhà cung cấp SSL vào ô text, sau đó nhấp vào "Save" để lưu.

tạo chứng chỉ SSL trên hosting ngôi sao số
 
tạo chứng chỉ SSL trên hosting ngôi sao số

Xin lưu ý: nhấp vào "Use a CA Cert". Bước thứ 4 này không phải lúc nào cũng cần thiết. Tuy nhiên, trong một số trường hợp SSL sẽ không hoạt động ổn định nếu thiếu bước này.

Sau khi đã hoàn tất các bước trên, bạn có thể truy cập vào website bằng giao thức https để kiểm tra hoạt động của SSL. Đối với các website được thiết kế bởi Ngôi Sao Số, bạn hãy truy cập quản trị trang web và bật tính năng SSL trong mục cấu hình chung để hoàn tất.