Cách tránh tải lại dữ liệu khi dùng giao thức POP3 trên Outlook sau khi chuyển đổi máy chủ email

Khi bạn sử dụng phần mềm Outlook cấu hình với giao thức POP3, chức năng chủ yếu của giao thức này là lưu trữ dữ liệu về máy tính của người dùng và tùy chọn cho phép lưu lại bản sao mail trên máy chủ. Tuy nhiên, trong những trường hợp máy chủ mail của bạn thay đổi IP Server sẽ dẫn đến tình trạng Outlook của bạn sẽ tải lại các dữ liệu trước đó đã có trên máy chủ.

Bước 1: Ở các phần mềm Outlook 2010, 2013, 2016 bạn có thể vào mục File. Ở phần mềm Outlook 2007 bạn hãy vào mục Tools nhé

Tranh tai lai du lieu tren giao thuc POP3 outlook 1

Bước 2: Hãy click theo thứ tự vào hai mục Account Settings

Bước 3: Hãy nhấp chuột hai lần vào địa chỉ Email bạn đang sử dụng

Bước 4: Tiếp tục chọn vào mục More Settings

Bước 5: Chọn qua tab Advance

Bước 6: Hãy click bỏ mục Leave a copy of messages on the server, sau đó bấm OK và chọn Next để hoàn thành nhé.

Sau khi hoàn tất tất cả các bước, dữ liệu trên máy chủ mail của bạn sẽ không lưu trữ dữ liệu. Như thế sẽ làm giảm đi dung lượng sử dụng cho hộp thư của bạn và tránh tình trạng tải lại dữ liệu sau khi chuyển đổi máy chủ mail…