Hướng dẫn cấu hình DNS tên miền Ngôi Sao Số

Để cấu hình dịch vụ cho tên miền của bạn, trong ví dụ bên dưới là: ngoisaoso.com. Bạn có thể sử dụng DNS Control Panel mà chúng tôi đã tích hợp vào trang quản lý dịch vụ id.ngoisaoso.vn
Lưu ý: Điều kiện là tên miền của bạn phải sử dụng các cặp nameserver của Ngôi Sao Số và tên miền phải được đăng ký tại Ngôi Sao Số thì các cấu hình DNS mới có hiệu lực với cặp nameserver bên dưới:
ns1.digistarvn.net – 13.250.228.99
ns2.digistarvn.net – 35.198.246.158

1. Truy cập hệ thống id.ngoisaoso.vn để bắt đầu quản lý DNS

Sau khi đăng nhập vào hệ thống id.ngoisaoso.vn, bạn sẽ nhìn thấy toàn bộ dịch vụ đang sử dụng tại Ngôi Sao Số, tại Menu Tên miền, chọn Tên miền đã đăng ký như hình bên dưới.

huong dan cau hinh dns ten mien ngoi sao so 8

Tại khu vực này chọn tiếp tên miền bạn mong muốn quản lý DNSSau đó kéu con chuột xuống dưới như hình, tại khu vực Quản lý tên miền của bạn, sẽ có 3 ô bao gồm: Url Đăng nhập, Tên miền và Mật khẩu. Bạn bấm vào URL đăng nhập, trình duyệt sẽ mở ra một tab mới, tại đây bạn nhập tên miền và mật khẩu của mình để đăng nhập vào hệ thống DNS

2. Hướng dẫn quản lý các bản ghi (record DNS)

Tại đây, khu vực 1 cho phép bạn lựa chọn sẽ cấu hình kiểu bản ghi DNS nào, khu vực 2 chứa các nút bấm cho phép bạn thêm nhanh các bản ghi DNS cho tên miền của bạn.

2.1 Tạo A record:

Dùng để trỏ đến một địa chỉ IP (IPv4/IPv6).

Bản ghi này thường được dùng để trỏ tên miền vào IP của máy chủ chứa Website.
• Name: mail, @, …(@ thay cho giá trị rỗng)
• IP Address: Nhập IP của Server (Ví dụ: 125.253.121.102)

tạo a record dns

2.2 Tạo CNAME (Canonical Name):

Dùng để trỏ một tên này đến một tên khác, không quan tâm đích đến là IP nào.

Bản ghi này thường được dùng để trỏ nhiều dịch vụ vào cùng một địa chỉ IP.

Ví dụ bạn có thể trỏ blog.tenmiencuaban.com, FTP.tenmiencuaban.com, mail.tenmiencuaban.com đến một tên khác là tenmiencuaban.com. Như vậy, tenmiencuaban.com này trỏ về IP nào, thì các tên kia cũng sẽ trỏ về IP đó.

• Name: www, FTP,…
• Host: Nhập tên host (Ví dụ: tenmiencuaban.com)

tạo cname

2.3 Tạo MX Record:

Chỉ định email gởi đến tên miền của bạn sẽ được tiếp nhận bởi máy chủ nào.

Thông thường giá trị của bản ghi này sẽ là mail.tenmiencuaban.com, và bạn phải tạo thêm một bản ghi loại A cho mail.tenmiencuaban.com trỏ về địa chỉ IP của nhà cung cấp dịch vụ Email. Bạn cần phải liên hệ nhà cung cấp dịch vụ để biết địa chỉ IP này là gì.

Bạn có thể có nhiều MX, mỗi bản ghi có một số thứ tự (Priority) khác nhau. Số nhỏ hơn nghĩa là mức ưu tiên cao hơn. Con số này được hiểu như là “nếu không phát thư được vào máy chủ này, thì hãy phát thư vào các máy chủ có mức ưu tiên thấp dần”. Nếu bạn sử dụng hệ thống Email cho doanh nghiệp của Ngôi Sao Số, bạn thiết lập giá trị này = 10

• Name: @ (@ thay cho giá trị rỗng)
• Host: Nhập mail tên host (Ví dụ: mail.tenmiencuaban.com)

tạo mxrecord

2.4 Tạo TXT record cho SPF – Sender Policy Framework:

Dùng để ghi một chuỗi bất kỳ, thường được dùng để khai báo xác nhận máy chủ gửi email cho tên miền (SPF – Sender Policy Framework).

SPF là cấu hình mở rộng hỗ trợ cho giao thức gửi mail (SMTP). SPF cho phép phần mềm nhận dạng và loại bỏ những nội dung mail từ địa chỉ mail giả mạo (spam).

Ngày nay, SPF là một trong các tiêu chuẩn chống Spam và giúp cho email gửi đi từ tên miền của bạn được chấp nhận bởi các máy chủ khác.

Tham khảo: Wiki và www.openspf.org.

• Name: @, smpt, (@ thay cho giá trị rỗng)
• Data: v=spf1 a mx -all, …

txt record

2.5 Tạo URL Redirect/URL Frame:

Đây là dạng đặc biệt không phải chuẩn của DNS. Bản ghi này hỗ trợ bạn cấu hình tên miền của mình sẽ được trỏ về một website nào đó.

Ví dụ: Khi người dùng gõ www.ngoisaoso.com, trình duyệt sẽ tự động dẫn đến https://www.ngoisaoso.vn/

Và để thực hiện được việc này, hệ thống sẽ tự động bổ sung một bản ghi A, trỏ đến IP của máy chủ DNS.

• Name: @, www, www2…(@ thay cho giá trị rỗng)

• URL: Nhập địa chỉ trang web (ví dụ: https://ngoisaoso.vn)

Tương tự như URL Redirect, bản ghi này cũng là dạng đặc biệt không phải chuẩn của DNS và bản ghi được đánh dấu Frame dùng để che dấu địa chỉ thực của website chứa thông tin, trên thanh địa chỉ của trình duyệt, người duyệt web vẫn chỉ thấy địa chỉ www.ngoisaoso.com (Lưu ý bạn cần phải bấm vào tùy chọn Frame (Dấu mũi tên như hình nếu muốn chọn kiểu cấu hình là URL Frame).

Và để thực hiện được việc này, hệ thống cũng sẽ tự động bổ sung một bản ghi A, trỏ đến IP của máy chủ DNS.

• Name: @, www, www2…(@ thay cho giá trị rỗng)
• URL: Nhập địa chỉ trang web (ví dụ: https://ngoisaoso.vn/)

Lưu ý: Do cấu hình URL Frame/Redirect là loại cấu hình đặc biệt, nguyên tắc hoạt động trên 1 server trung gian khác nên sau khi bạn cập nhật 1 bản ghi URL Frame/Redirect thì hệ thống sẽ tự động tạo ra 1 bản ghi A tương ứng trỏ về IP server trung gian (ví dụ như : 125.253.121.102) và IP này có thể sẽ thay đổi sau 1 thời gian sử dụng. Vì vậy, bạn không điều chỉnh/xóa bản ghi A này trong quá trình sử dụng URL Frame/Redirect.

url redirect

2.6 Xoá Record

Để xóa bản ghi DNS, bạn chỉ cần bấm nút Xóa gần nút sửa bên phải của bản ghi DNS. Bạn phải cẩn thận trước khi xoá record để tránh mất thời gian cấu hình lại DNS. Bạn có thể tạo 1 yêu cầu trên hệ thống id.ngoisaoso.vn để được hỗ trợ nhanh chóng.