Bản ghi Cloud MX

Bản ghi trao đổi email (MX) là bản ghi DNS cần thiết để gửi email đến địa chỉ của bạn.

Một bản ghi MX được sử dụng cho biết máy chủ email nào chấp nhận email đến cho tên miền của bạn và nơi các email được gửi đến tên miền của bạn được định tuyến. Chỉ định nhiều bản ghi MX, là một giải pháp mà bạn hay sử dụng trong trường hợp máy chủ thư mặc định bị hỏng. Nếu bản ghi MX không trỏ đến đúng vị trí, bạn sẽ không nhận được email.

Để định tuyến email đến cho tên miền thông qua bộ lọc SpamExperts, bạn cần cập nhật các bản ghi MX trong cài đặt DNS của nhà cung cấp tên miền.

Cập nhật Bản ghi MX trong cài đặt DNS của nhà cung cấp tên miền

Trong bảng điều khiển DNS của nhà cung cấp tên miền của bạn, hãy thêm các bản ghi sau:

Bản ghi MX bao gồm hai phần: tên miền và mức độ ưu tiên. Số thấp nhất là ưu tiên cao nhất và là số đầu tiên để máy chủ gởi mail thực hiện.

Default MX Records

 • mx.spamexperts.com. (priority 10)

 • fallbackmx.spamexperts.eu. (priority 20)

 • lastmx.spamexperts.net. (priority 30)

Private Label MX Records

 • filter10.antispamcloud.com. (priority 10)
 • filter20.antispamcloud.com. (priority 20)
 • filter30.antispamcloud.com. (priority 30)
 • filter40.antispamcloud.com. (priority 40)

Private Label EU/US-only MX Records (Dành cho thị trường Châu Âu và Mỹ)

 • EU:
  • filter10-eu.antispamcloud.com. (priority 10)
  • filter20-eu.antispamcloud.com. (priority 20)
  • filter30-eu.antispamcloud.com. (priority 30)
  • filter40-eu.antispamcloud.com. (priority 40)
 • US:

  • filter10-us.antispamcloud.com. (priority 10)
  • filter20-us.antispamcloud.com. (priority 20)
  • filter30-us.antispamcloud.com. (priority 30)
  • filter40-us.antispamcloud.com. (priority 40)

Một số bảng điều khiển DNS yêu cầu bạn sử dụng dấu chấm (.) Sau tên máy chủ. Vui lòng kiểm tra với nhà cung cấp DNS của bạn nếu gặp trường hợp này.

Bản ghi MX tùy chỉnh

Trước khi thêm bản ghi MX vào tên miền của bạn, vui lòng mở một vé hỗ trợ để hostnames của bạn sẽ được thêm vào máy chủ spamrl.com để đảm bảo kích hoạt dịch vụ.