Hướng dẫn đăng nhập hosting thông qua giao thức https

Hướng dẫn đăng nhập dịch vụ hosting của bạn tại Ngôi Sao Số thông qua giao thức https

Bạn đăng nhập vào Host Ngôi Sao Số. Để đảm bảo dữ liệu truyền đi được an toàn, Ngôi Sao Số đã triển khai SSL trên Máy chủ giúp thông tin đăng nhập của Quý khách được mã hóa một cách an toàn.

Lưu ý: Các server triển khai tại Ngôi Sao Số đều vận hành cơ chế bảo mật SSL thông qua giao thức https để đảm bảo an toàn cho khách hàng khi sử dụng sản phẩm và dịch vụ tại Ngôi Sao Số. Đây không phải là kết nối không an toàn, mà hệ thống trình duyệt tự cảnh báo.

Hướng dẫn dưới đây dành cho ba trình duyệt Firefox, Chrome và Internet Explore (IE). Sau khi truy cập đường dẫn quản lý hosting của bạn, bạn sẽ gặp thông báo lỗi như sau:

1. Đối với Firefox

Khi gặp cảnh báo này khách hàng cần nhấn vào I Undersand the Risks (Tôi hiểu về các nguy cơ) => Add Exception (Thêm ngoại lệ)
Khách hàng nhấn vào nút Confirm Security Exception (Xác nhận ngoại lệ bảo mật) để truy cập vào trình duyệt.

Hướng dẫn đăng nhập với ssl firefox

Hướng dẫn đăng nhập da bằng ssl
Bước 3

2. Đối với chrome

 
Đăng nhập qua ssl trên chrome

3. Đối với Internet Explore.

Khi truy cập sẽ gặp thông báo như hình bên dưới.

huong dan vuot https ie 1


Chúc Quý khách thành công.