Bảo mật thông tin tên miền là gì ?

Khi bạn đăng ký một tên miền với Ngôi Sao Số, các thông tin của bạn tên miền của bạn (chẳng hạn như tên, Tên công ty, Địa chỉ, Số điện thoại, Địa chỉ Email).  Thông tin này trở nên sẵn có cho bất cứ ai thực hiện một tra cứu tên miền của bạn.

Ngôi Sao Số bảo mật bằng cách sử dụng của dịch vụ bảo vệ, bạn có thể ngay lập tức chấm dứt việc lạm dụng.  Khi bạn kích hoạt dịch vụ này cho các tên miền của bạn, chúng tôi thay thế các chi tiết liên hệ của bạn trong Whois thông tin của chúng tôi chung với các chi tiết liên lạc, vì vậy, cá nhân của bạn chi tiết liên lạc.