Cấu hình tên miền

Trong bài viết này sẽ hướng dẫn bạn cách thiết lập các bản ghi cho  tên miền của bạn một cách chủ động. Như trỏ IP về máy chủ khác nhau, quản lý các record CNAME, MX, TXT, Redirect & Frame.

Lưu ý: Tên miền bắt buộc phải sử dụng cặp NameServer của Ngôi Sao Số là ns1.digistarvn.net và ns2.digistarvn.net mới có thể sử dụng được các tính năng như bài hướng dẫn bên dưới đây.

1. ĐĂNG NHẬP KHU VỰC QUẢN LÝ TÊN MIỀN

Truy cập http://dns.digistarvn.net để quản lý tên miền của bạn. Lưu ý mật khẩu của từng tên miền là khác nhau, nếu chưa có mật khẩu quản lý tên miền vui lòng gởi ticket ( Click gởi ticket ) để lấy mật khẩu tên miền.

2. QUẢN LÝ DNS CHO TÊN MIỀN CỦA BẠN

Sau khi đăng nhập thành công, bạn sẽ thấy màn hình như bên dưới. Với việc thực hiện các bản ghi của bạn, nhanh nhất 5 phút các bản ghi sẽ hoạt động.

Mẹo: Bạn sử dụng CMD (trên window) ping các các record để xem tên miền đã được cập nhật về IP mới hay chưa. Ví dụ: bạn trỏ IP của domain từ record A sang IP 112.78.7.246 thì sử dụng lệnh Ping yourdomain.com khi thấy đã chuyển qua IP mới tức là hệ thống đã cập nhật IP mới cho bản ghi tên miền của bạn.

Một số hướng dẫn về các bản ghi trên hệ thống quản lý:

Các cách liên kết 1 tên miền với dịch vụ lưu trữ web (hosting):

+ Trỏ IP (Mỗi nhà cung cấp hosting đều có một địa chỉ IP riêng để định danh máy chủ trên Internet, khi bạn mua hosting tại một nhà cung cấp mới, họ sẽ cung cấp IP cho bạn để trỏ tên miền về IP hosting)

+ URL Frame (Trong trường hợp khách hàng đã có website hoạt động trên một tên miền độc lập, tên miền mới đăng ký có thể sử dụng việc trỏ URL Frame để nhìn tới tên miền đã hoạt động. Dịch vụ URL Frame sẽ tạo ra 1 Frame để liên kết với hosting. Khi người sử dụng duyệt qua các trang Web, địa chỉ URL của trình duyệt Web sẽ vẫn giữ nguyên là tên tên miền của bạn, đảm bảo tính chuyên nghiệp cho Website) + URL Forwarding (Dịch vụ URL Forwarding sẽ tự động chuyển trình duyệt Web của bạn tới 1 Website nào đó đã có sẵn khi người sử dụng truy cập tới tên miền của bạn.)

Một số hướng dẫn nhanh

A (Address) - Host:

+ Record Name: mail, @, … (@ thay cho giá trị rỗng)
+ Giá trị: [Nhập IP] (Ví dụ: 203.162.163.44)

CNAME (Alias):

+ Record Name: www, ftp, @ … (@ thay cho giá trị rỗng)
+ Giá trị: [Nhập tên host] (Ví dụ: tenmien.vn, mail.tenmien.vn, …)

MX – Mail Exchange:

+ Record Name: @ (@ thay cho giá trị rỗng)
+ Giá trị: [Nhập tên host] (Ví dụ: tenmien.vn, mail.tenmien.vn, …)

URL Frame:

+ Record Name: @, www, www2… (@ thay cho giá trị rỗng)
+ Giá trị: [Nhập địa chỉ trang web] (ví dụ: http://www.tenmien.com)

URL Redirect:

+ Record Name: @, www, www2… (@ thay cho giá trị rỗng)
+ Giá trị: [Nhập địa chỉ trang web] (ví dụ: http://www.tenmien.com)

DNS (Name server):

+ Record Name: @… (@ thay cho giá trị rỗng)
+ Giá trị: [Nhập địa chỉ name server] (ví dụ: ns1.digistarvn.net)