Cách thức đăng ký SSL như thế nào ?

Tôi đăng ký SSL cho tên miền xys.vn của mình tại Ngôi Sao Số thì cần làm những bước gì để active?

Tôi đăng ký SSL cho tên miền xys.vn của mình  tại Ngôi Sao Số thì cần làm những bước gì để active?

Quý khách vui lòng thực hiện các bước sau:

Bước 1: Cung cấp email cho admin:

Cung cấp 1 email admin (email này sẽ dùng để quý khách liên hệ với nhà cung cấp ssl về sau nếu cần sinh lại ssl khi thay đổi ip hay server )
Tạo 1 email dạng : admin@xyz.vn   (email này sẽ check xác nhận sinh ssl từ nhà cung cấp )
Sinh CSR theo các công cụ hỗ trợ từ control panel Directadmin hoặc Cpanel mà quý khách đang sử dụng
Hoặc theo các hướng dẫn: https://knowledge.rapidssl.com/support/ssl-certificate-support/index?page=content&id=SO6506&actp=LIST&viewlocale=en_US
Cung cấp CSR cho Ngôi Sao Số (Kiểm tra xem đúng csr hay không : https://www.rapidsslonline.com/checkcsr.aspx), cho biết version và webserivce đang dùng vd : apache 2 , iis6  v.v
Xác định chính xác tên miền đăng ký (phân biệt rõ có hoặc không có www) :  xyz.vn

Bước 2: Chờ xác nhận.