Hướng dẫn cài đặt SSL trên máy chủ Linux với Directadmin

Hướng dẫn cài đặt SSL trên máy chủ Linux với Directadmin

Theo đúng nguyên tắc 1 chứng chỉ ssl chỉ tương thích với 1 ip riêng chưa dùng với ssl nào. Tuy nhiên khi bạn dùng directadmin và gán cho ip đó là share ip dùng chung với nhiều hosting thì việc cấp chứng chỉ ssl cho ip share này sẽ không được phép .Vậy cách giải quyết như thế nào  ??

Bước 1 :  Bạn vẫn sinh csr cho domain cần theo hướng dẫn ban đầu của directadmin

huong dan cai dat ssl cho directadmin

1 .Login vào directadmin với user control panel của hosting cần tạo ssl 
2. Vào mục SSL Certificates ở chỉ mục "Advanced Features box".
3. Chọn tùy chọn Create a Certificate Request
4. Khai báo các thông tin cần về công ty của bạn theo forms

  • Common Name :  là tên của tên miền bạn muốn cài đặt chứng chỉ Vd : nếu bạn đăng ký dạng https://ngoisaoso.vn thì khai báo là ngoisaoso.vn, https://wwww.ngoisaoso.vn thì khai báo là www.ngoisaoso.vn
  • Company :  tên biểu tượng của công ty , ví dụ : PA LTD
  • Company division : tên của phòng ban tại công ty , ví dụ : IT , WEB , CEO v.v
  • City :  tên thành phố đặt văn phòng ví dụ : HCM
  • State/Province :  Vùng tỉnh nơi bạn đặt văn phòng ví dụ : HCM
  • 2 Letter Country Code :  ký hiệu nước đăng ký  ví dụ : VN xem thêm tại https://www.ssl247.co.uk/support/ssl-kb/iso

Hướng dẫn cài đặt SSL cho directadmin

Hoàn tất click SAVE

Sau đó bạn copy lại CSR và privete key (lưu giữ lại key này phục vụ cài đặt về sau)
Cung cấp CSR cho PA để sinh cert .

Bước 2 :  Sau khi nhận được cert từ nơi cung cấp ,bạn cần enable tính năng cho phép domain chạy ssl trên share ssl (share ip).

1 . SSH vào server chạy lệnh :

nano /usr/local/directadmin/conf/directadmin.conf

2. Thêm vào giá trị 

enable_ssl_sni=1 

xem thêm tại : http://directadmin.com/features.php?id=1100

3. Restart directadmin và apache :

service directadmin restart

service httpd restart 

4.  Chạy lệnh

cd /etc/httpd/conf/ssl.crt/ 

Backup ssl của server dùng lệnh

cp server.crt server.crt.bak

Thay cert của server bằng cert của nơi cung cấp chứng chỉ ,chạy lệnh

nano server.crt 

Xóa hết các dòng trong file server.crt  và thay thế bằng cert của nhà cung cấp .

Làm tương tự cho key (bạn lưu giữ ban đầu trong quá trình sinh csr)

cd /etc/httpd/conf/ssl.key/

cp server.key server.key.bak

nano server.key

Thay bằng key đã sinh trong quá trình tạo csr.
Restart apache để cập nhật cấu hình.
Lúc này ssl đã được active trên domain hosting ,bạn cần upload source vào thư mục private_html
Hoàn tất quá trình.

Lưu ý: Share ip chỉ cho phép chạy 1 chứng chỉ ssl tương ứng với 1 domain duy nhất ,nếu bạn cần set up thêm vui lòng mua thêm ip