Tôi quản lý máy chủ thuê ở Ngôi Sao Số như thế nào?

Sau khi setup xong server cho bạn. Ngôi Sao Số sẽ cung cấp đầy đủ thông tin quản trị server để bạn toàn quyền quản lý. Bạn có thể quản lý máy chủ của mình thông qua remote desktop connect. Bạn vào "Start Programs Accessories Remote Desktop Connection" đối với hệ điều hành windows. Bạn có thể sử dụng putty để connect ssh đối với hệ điều hành linux.