Ngôi Sao Số network service có backup dữ liệu cho tôi không?

Đối với dịch vụ cho thuê máy chủ riêng thì khách hàng toàn quyền quản lý và chịu trách nhiệm về dữ liệu của mình, kể cả việc backup dữ liệu. Nếu khách hàng sử dụng dịch vụ quản trị máy chủ của Ngôi Sao Số thì chúng tôi sẽ thực hiện toàn bộ việc backup dữ liệu và chăm sóc máy chủ cho bạn.