Tại sao phải sử dụng dịch vụ thông qua Ngôi Sao Số mà không sử dụng trực tiếp tại Datacenter ?

Ngôi Sao Số là đơn vị đối tác của các datacenter lớn nhất Việt Nam như VDC, Viettel IDC, FPT, ODS. Khi bạn triển khai dịch vụ chỗ đặt máy chủ tại Ngôi Sao Số sẽ được hỗ trợ tốt hơn với chi phí thấp hơn khi bạn làm việc trực tiếp với các datacenter này.

Do các datacenter chỉ làm việc với các HP có số lượng máy chủ lớn, ngoài ra công tác hỗ trợ của các đơn vị lớn thường rườm rà phức tạp theo từng quy trình khác nhau, đó là lý do nên sử dụng dịch vụ chỗ đặt máy chủ tại Ngôi Sao Số.