Phần cứng máy chủ cấu hình như thế nào?

Phần cứng máy chủ cấu hình như thế nào?

Ngôi Sao Số sử dụng hệ thống máy chủ của các hãng máy chủ hàng đầu là Dell, Supper Micro. Chúng tôi không sử dụng máy chủ trôi nổi trên thị trường để giảm chất lượng dịch vụ cũng như an toàn dữ liệu của quý khách.