Khi server sử dụng hết băng thông, tôi phải làm thế nào ?

Khi server sử dụng hết băng thông, tôi phải làm thế nào ?

Khi server sử dụng hết băng thông, bạn có thể liên hệ với Ngôi Sao Số để chúng tôi chủ động thêm băng thông trước cho máy chủ hoạt động, sau đó bạn cần xem dịch vụ cộng thêm trong mục 2 ( https://www.ngoisaoso.vn/dich-vu-web-hosting/Dich-vu-cong-them-cho-Web-Hosting/ ) để biết chi phí thêm băng thông cho dịch vụ chỗ đặt máy chủ.