Ngôi Sao Số có thực hiện việc bảo mật server cho tôi không?

Khi khách hàng thuê máy chủ, Ngôi Sao Số sẽ thực hiện cài đặt bảo mật máy chủ ở mức độ thông thường cho khách hàng. Nếu khách hàng có nhu cầu bảo mật ở cấp độ cao hơn Ngôi Sao Số sẽ tư vấn cho khách hàng giải pháp phù hợp.

Khách hàng có thể sử dụng dịch vụ quản trị máy chủ của Ngôi Sao Số để chúng tôi đảm nhận việc bảo mật máy chủ cho bạn.