Khi có sự cố phần cứng Ngôi Sao Số xử lý ra sao?

Khi sảy ra sự cố phần cứng máy chủ chúng tôi sẽ tiến hành thay thiết bị phần cứng mới cho máy chủ của bạn trong vòng 24h.