[Cập nhật] Dịch vụ lưu trữ trang web tại Ngôi Sao Số hỗ trợ PHP 8.x mới nhất

Này mọi người, bạn có chuẩn bị sẵn sàng cho PHP8 của mình trong tương lai gần không?

Dịch vụ lưu trữ trang web của Ngôi Sao Số đã sẵn sàng cho việc nâng cấp lên PHP8 của bạn rồi nhé. Giờ đây bạn có thể cập nhật phiên bản Wordpress lên phiên bản mới nhất có hỗ trợ PHP 8 với nhiều tính năng hoàn toàn mới.

1. PHP 8 có gì mới?

Bản cập nhật lớn mới này mang lại nhiều tối ưu hóa và các tính năng mạnh mẽ cho ngôn ngữ. Chúng tôi rất vui được hướng dẫn bạn những thay đổi thú vị nhất sẽ cho phép chúng tôi viết mã tốt hơn và xây dựng các ứng dụng mạnh mẽ hơn.

PHP JIT (Trình biên dịch Just in Time)

“PHP JIT được thực hiện như một phần gần như độc lập của OPcache. Nó có thể được bật / tắt vào lúc biên dịch PHP và lúc chạy. Khi được bật, mã gốc của tệp PHP được lưu trữ trong một vùng bổ sung của bộ nhớ dùng chung OPcache và op_array → opcodes. Handler (các) trình xử lý giữ con trỏ đến các điểm nhập của mã JIT-ed. ”

Phần mở rộng OPcache

PHP là một ngôn ngữ thông dịch. Điều này có nghĩa là, khi một tập lệnh PHP chạy, trình thông dịch sẽ phân tích cú pháp, biên dịch và thực thi mã lặp đi lặp lại trên mỗi yêu cầu. Điều này có thể dẫn đến lãng phí tài nguyên CPU và thời gian bổ sung.

“OPcache cải thiện hiệu suất PHP bằng cách lưu trữ mã bytecode tập lệnh được biên dịch trước trong bộ nhớ dùng chung, do đó loại bỏ nhu cầu PHP tải và phân tích cú pháp các tập lệnh theo từng yêu cầu.”

Với OPcache được kích hoạt, trình thông dịch PHP chỉ trải qua quá trình 4 giai đoạn được đề cập ở trên khi tập lệnh chạy lần đầu tiên. Vì các mã byte PHP được lưu trữ trong bộ nhớ dùng chung, chúng ngay lập tức có sẵn dưới dạng biểu diễn trung gian cấp thấp và có thể được thực thi trên Zend VM ngay lập tức.

Cải tiến trong PHP 8 và các tính năng mới

Ngoài JIT, chúng ta có thể mong đợi nhiều tính năng và cải tiến với PHP 8. Rất nhiều sự thay đổi giúp tăng tốc các câu lệnh và thành phần trong PHP.

2. Cách thay đổi phiên bản PHP 8 trên dịch vụ lưu trữ trang web tại Ngôi Sao Số

Để có thể thay đổi phiên bản PHP trên dịch vụ lưu trữ trang web tại Ngôi Sao Số, bạn làm theo các bước sau:   
Hình 1: Truy cập vào khu vực quản lý phiên bản PHP
Hình 1: Truy cập vào khu vực quản lý phiên bản PHP
Chọn phiên bản PHP 8 trong khu vực quản lý
Hình 2: Chọn phiên bản PHP 8 trong khu vực quản lý