Quản lý thu chi

Thay vì sử dụng cách cũ quản lý thu chi bằng excel để giúp quản lý thu chi nội bộ, chúng tôi giới thiệu đến bạn phần mềm quản lý thu chi tích hợp trực tiếp vào website của bạn.

1. Cập nhật phiên bản

[27/03/2019] - [Ver 1.00.03]: Sửa lỗi tìm kiếm thu chi kết quả sai do kết hợp nhiều điều kiện, đưa button thêm khoản thu chi bên dưới để tối ưu nhập trên di động.
[15/02/2019] - [Ver 1.00.02]: Thêm ghi chú cho khoản mục, ví dụ chi bản quyền phần mềm (có thể note thêm là phần mềm ABC), sửa lỗi hiển thị caption thu chi
[04/01/2019] - [Ver 1.00.01]: Sửa lỗi khách hàng feedback và thêm một số tính năng tìm kiếm.
[12/06/2018] - [Ver 1.00.00]: Các tính năng được cung cấp mặc định được cung cấp tại: https://www.ngoisaoso.vn/news/Tinh-nang/Mo-dun-quan-ly-thu-chi-3586/

2. Hướng dẫn sử dụng

Các tính năng đang cập nhật