Quản lý quảng cáo

Hướng dẫn quản lý quảng cáo trên trang web của bạn.

I. HƯỚNG DẪN QUA VIDEO

Đang cập nhật

II. GIỚI THIỆU

Module quản lý banner cho phép tạo các banner quảng cáo trên site.

III. HƯỚNG DẪN

1. Tìm hiểu các khái niệm

Quản lý banners quảng cáo bao gồm các mục con như sau:

 • Khách hàng: Quản lý các khách hàng đã tạo
 • Thêm khách hàng : Thêm một khách hàng mới
 • Khối quảng cáo : là một khối các nhóm quảng cáo cùng kiểu thể hiện
 • Thêm Khối: thêm một khối quảng cáo mới
 • Quảng cáo: Các quảng cáo đã tạo
 • Thêm quảng cáo: thêm banner quảng cáo vào khối quảng cáo

Để có thể tạo được một banner quảng cáo, tối thiểu bạn phải tạo trước 1 khối quảng cáo, sau đó thêm quảng cáo vào khối này. Trong trường hợp bạn muốn kiểm soát số lượt click chuột cho từng khách hàng riêng lẻ với mỗi banner quảng cáo, bạn tạo thêm khách hàng và tiến hành chọn khách hàng này khi thêm 1 quảng cáo vào khối banner.

Lưu ý quan trọng: một số quảng cáo dạng Flash có thể không tính toán được số lượng click do url đã được đặt trực tiếp trên file flash nên khi click vào hệ thống không nhận biết được người dùng có click chuột không. Bạn nên hạn chế sử dụng file quảng cáo flash vì file này không được các trình duyệt hỗ trợ do kém bảo mật.

2. Hướng dẫn sử dụng

2.1 Khách hàng

Khu vực cho phép thêm, sửa, xóa các khách hàng đã tạo.

quan ly quang cao 1

2.2 Thêm khách hàng

Khu vực cho phép thêm khách hàng, đơn giản bạn chỉ nhập thông tin đầy đủ như hình bên dưới để bắt đầu thêm khách hàng.

quan ly quang cao 1

2.3 Khối quảng cáo

Khu vực cho phép quản lý các khối quảng cáo đã tạo. Khối quảng cáo là một nhóm quảng cáo có cùng bản chất. Chúng tôi tạo ra 3 kiểu thể hiện bao gồm:
 • sequential: hiển thị tuần tự cho mỗi lần page load.
 • popup: hiển thị dạng popup (với kiểu thể hiện này, hệ thống sẽ chỉ hiển thị popup mới nhất.
 • ramdom: hiển thị ngẫu nhiên.
 

quan ly quang cao 1

2.4 Thêm Khối

Cho phép bạn thêm một khối quảng cáo mới bao gồm các tiêu chí:
 • Tiêu đề khối
 • Kích thước quảng cáo
 • Ngôn ngữ
 • Kiểu thể hiện
 • Giới thiệu

quan ly quang cao 1

2.5 Quảng cáo

Khu vực cho phép xem chi tiết quảng cáo và quản lý các banner quảng cáo đã tạo.

quan ly quang cao 1

2.6 Thêm quảng cáo

Tại đây bạn có thể thực hiện việc thêm một quảng cáo mới vào khối đã tạo, nhập liệu đầy đủ, chọn file ảnh hoặc flash trong mục File hình quảng cáo.

quan ly quang cao 1

Lưu ý quan trọng: Sau khi tạo quảng cáo xong, bạn cần bật kéo thả block và thêm một block mới cho vị trí muốn chèn quảng cáo, lúc này quảng cáo mới hiển thị nhé.