Quản lý công việc đơn giản

Mô đun cho phép tạo ra các công việc nhỏ trong một nhóm làm việc và đánh dấu hoàn thành để tránh nhầm lẫn các công việc trong quá trình làm việc.

Cập nhật phiên bản

[19/02/2019] - [Ver 1.00.00]: Các tính năng được cung cấp mặc định được cung cấp tại: https://www.ngoisaoso.vn/news/Tinh-nang/Mo-dun-quan-ly-cong-viec-don-gian-3587/
[21/02/2019] - [Ver 1.00.01]: Thêm tính năng gán cho người khác, sửa lại quá trình nhận việc trong danh sách, thêm thông báo số lượng công việc của người hiện tại.