Hướng dẫn cấu hình cổng thanh toán PayPal Checkout

Hướng dẫn cấu hình cổng PayPal Checkout trên các module sử dụng hệ thống PayPal Checkout đơn giản.
Để khởi chạy nút của bạn vào sản xuất, hãy hoàn thành các bước sau:

Bước 1: Tạo tài khoản doanh nghiệp PayPal

  1. Bấm vào đường dẫn liên kết Trang chủ PayPal and click Sign Up.
  2. Chọn kiểu tài khoản Business Account và làm theo hướng dẫn trên màn hình để đăng ký.

Bước 2: Lấy thông tin


huong dan cau hinh cong thanh toan paypal checkout
  • Sau khi đăng nhập thành công tại trang chủ, vào đường dẫn https://developer.paypal.com/developer/applications/
  • Tại Dashboard chọn mục My Apps & Credentials và trên màn hình My Apps & Credentials chọn tab Live và bấm vào Create App
  • Làm theo hướng dẫn trên màn hình để tiếp tục, sau khi đăng ký thành công bạn sẽ có một tài khoản với các thông số Client ID và Secret như hình trên.
  • Vào mục cấu hình trên module và nhập các thông số cần thiết vào sau đó bấm lưu lại

Bước 3: Xác minh giao dịch trực tiếp

Xác minh giao dịch trực tiếp của bạn từ cả hai đối tượng người bán và người mua:
  • Đăng nhập vào PayPal bằng tài khoản doanh nghiệp PayPal của bạn để xác nhận rằng tiền đã được nhận (trừ mọi phí xử lý).
  • Đăng nhập vào PayPal bằng tài khoản người mua PayPal để xác nhận rằng tiền đã được gửi.
Bạn đã hoàn thành tích hợp Nút thanh toán thông minh PayPal cơ bản.

Lưu ý: bạn có thể tại tài khoản Sandbox để thử nghiệm trước khi thực hiện tài khoản chính thức.