Đổi mật khẩu hosting tại id.ngoisaoso.vn

Truy cập khu vực khách hàng tại địa chỉ https://id.ngoisaoso.vn sau đó làm theo các bước như sau:

Bước 1: Chọn menu dịch vụ hosting trong menu dịch vụ như hình bên dưới.

doi mat khau hosting 1

Bước 2: Chọn gói dịch vụ đang sử dụng

Bước 3: Nhập mật khẩu mới và nhấp lưu:

 

Thông tin thêm:

Ngoài ra bạn có thể đăng nhập vào Control Panel quản lý hosting trực tiếp cũng như xem thêm các thông tin về gói dịch vụ hosting của bạn ngay khu vực dịch vụ hosting mà bạn đã lựa chọn như hình bên dưới.