Tôi đã đăng ký tên miền ở nơi khác, tôi có thể đăng ký Web Hosting ở Ngôi Sao Số không?

Được. Sau khi đăng ký Web Hosting, chúng tôi sẽ email cho bạn biết các thông số như IP, Port... Bạn chỉ cần trỏ tên miền về IP đó để sử dụng. Bạn cũng có thể chuyển tên miền về Ngôi Sao Số quản lý và gia hạn cho thuận tiện.