Sau bao lâu kể từ khi thanh toán tôi có thể sử dụng dịch vụ hosting?

Sau khi thanh toán các dịch vụ sẽ được kích hoạt ngay lập tức. Trong từng trường hợp cụ thể như đăng ký tên miền Việt Nam cần thêm một số thủ tục như bản khai đăng ký dịch vụ sẽ mất thời gian nhiều hơn nhưng chậm nhất trong vòng 24h các tên miền Việt Nam sẽ được kích hoạt.