Ngôi Sao Số cung cấp các loại Web Hosting nào?

Chúng tôi cung cấp Web Hosting trên hai nền tảng Windows và Linux, với nhiều cấp độ khác nhau về dung lượng và lưu lượng. Các gói dịch vụ Windows sẽ hỗ trợ bạn sử dụng cơ sở dữ liệu MS-Access và Microsoft SQL Server. Các gói dịch vụ hosting Linux sẽ cung cấp cơ sở dữ liệu MySQL.