[Linux] Sử dụng Custombuild trên Directadmin

Hướng dẫn sử dụng custombuild trên directadmin cho server hoặc vps sử dụng hệ điều hành linux.

Như các bạn đã biết custombuild là một plugin mạnh mẽ trên directadmin nhằm nâng cấp và cập nhật các tính năng thêm cho Directadmin trở nên uyển chuyển và linh hoạt hơn.

Trong bài viết này chúng tôi xin giới thiệu sơ lược các thức sử dụng custom build:

1. Bắt đầu sử dụng

Bạn cần truy cập đến thư mục chứa custombuild bằng cách sử dụng lệnh:

# cd /usr/local/directadmin/custombuild

# ./build (Xem versions và các lệnh hỗ trợ cho custombuild. )

2. Một số tính năng trong bản custombuild:

Hiện nay phiên bản mới nhất của custombuild là 2.0 với các tính năng hỗ trợ:

 • Apache
 • AWstats
 • Autoconf
 • Automake
 • ClamAV
 • cURL
 • Dovecot
 • Exim configuration files
 • FreeType
 • GD
 • htscanner
 • suhosin
 • ionCube loaders
 • libiconv
 • libjpeg
 • libpng
 • libmcrypt
 • libmhash
 • libspf2
 • libsrs_alt
 • mod_ruid2
 • ModSecurity
 • nginx
 • MySQL
 • Zend opCache
 • pigeonhole
 • PHP (mod_php, php-fastcgi, PHP-FPM, suPHP, lsphp)
 • ProFTPD
 • Pure-FTPd
 • SpamAssassin
 • Webalizer
 • Zend Optimizer
 • Zlib

Cập nhật web-applications:

 • Roundcube webmail
 • Squirrelmail webmail
 • phpMyAdmin

3. Tham khảo thêm

Ngoài ra bạn có thể tham khảo chi tiết các tính năng của custombuild tại : http://forum.directadmin.com/forumdisplay.php?f=61