Làm gì khi Ram máy chủ quá tải ?

Mặc dù đa phần Ram máy chủ đều sử dụng RAM ECC nhưng việc sử dụng quá tài nguyên của các trang web làm cho máy chủ chậm dần.

Mặc dù đa phần Ram máy chủ đều sử dụng RAM ECC nhưng việc sử dụng quá tài nguyên của các trang web làm cho máy chủ chậm dần. Lý do là Linux sử dụng quá nhiều bộ nhớ cache lãng phí, cache được sử dụng để giữ cho dữ liệu thường xuyên hoạt động bởi các hệ điều hành. Bài viết này hướng dẫn bạn làm thế nào để clear bộ nhớ cache trên máy chủ Linux.

1. Lệnh clear cache:

Có ba tùy chọn có sẵn để clear bộ nhớ cache. Sử dụng một trong những lệnh dưới đây để thực hiện việc clear cache bộ nhớ.

Lệnh clear page cache, dentries và inodes

# sync; echo 3 > /proc/sys/vm/drop_caches

Lệnh clear dentries và inodes:

# sync; echo 2 > /proc/sys/vm/drop_caches

Lệnh clear pagecache

# sync; echo 1 > /proc/sys/vm/drop_caches

2. Tạo Cron để hệ thống tự động clear cache

Một ý tưởng tốt để sắp xếp sau trong crontab để tự động flushin cache trên khoảng thời gian thường xuyên.

# crontab -e
0 * * *  * sync; echo 3 > /proc/sys/vm/drop_caches

Các cron trên sẽ thực hiện vào mỗi giờ và xóa bộ nhớ cache trên hệ thống.

3. Lệnh xem Cache Memory trên linux

Sử dụng lệnh sau để xem Ram đang hoạt động trên hệ thống

# free -m

Bạn sẽ nhận được thông tin như bên dưới.

                       total       used       free     shared    buffers     cached
Mem:           992        406        586          0        155        134
-/+ buffers/cache:        116        876
Swap:         2015          0       2015

Cột cuối cùng là hiển thị bộ nhớ cache (134 MB) của hệ thống. tùy chọn -m được sử dụng để hiển thị chi tiết bộ nhớ đang sử dụng trên máy chủ của bạn.