[Linux] Cài đặt CloudLinux trên server Centox

Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn cài đặt CloudLinux trên Centox.

Việc sử dụng CloudLinux cho server là điều tuyệt vời, bạn có thể giúp máy chủ cân bằng tải , hy sinh một vài khách hàng chiếm dụng CPU và RAM còn hơn là để server chạy không ổn định. CloudLinux tuyệt vời để có thể giải quyết bài toán này.

Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn cài đặt CloudLinux trên Centox. Nếu bạn đang xài phiên bản server centos 5x, 6x hoặc 7x bạn có thể cài đặt CloudLinux dễ dàng. Bài viết dưới đây sẽ hướng dẫn bạn làm điều đó 30s.

Giao diện cloudlinux trên directadmin
Giao diện Cloud Linux trên Direct Admin

1. Cài đặt CloudLinux

Bước 1: truy cập vào tài khoản của bạn trên Cloudlinux để mua bản quyền.

Bước 2: Đăng nhập SSH vào server và dùng lệnh sau để tải script cldeploy
$ wget http://repo.cloudlinux.com/cloudlinux/sources/cln/cldeploy
Bước 3: Chạy script:
$ sh cldeploy -k <key_cua_ban>
Trong đó key_cua_ban có dạng: 12314-d34463a182fede4f4d7e140f1841bcf2 được đăng ký tại CloudLinux
Bước 4: Reboot lại máy chủ

Bước 5: Xong rồi, chiến thôi anh em.

Giao diện chọn phiên bản php của user.
Giao diện chọn phiên bản php của user.

Một điều tuyệt vời nhất là Cloudlinux tự động nhận diện máy chủ đang sử dụng Directadmin hay Cpanel để tải luôn giao diện plugin để bạn tự động xử lý.

2. Cài đặt thêm hệ thống PHP selector

Cloudlinux cho phép server uyển chuyển hơn bằng các cho phép từng client riêng lẻ lựa chọn phiên bản PHP. Hiện tại hỗ trợ các bản PHP từ versions 4.4, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5 đến 5.6. Tuyệt vời không. Để có thể sử dụng được tính năng này bạn làm thêm các bước sau:

Lưu ý: Hướng dẫn này là bạn đã thực hiện việc cài đặt CageFS & LVE Manager thành công. Hãy làm các bước dưới đây.

$ yum groupinstall alt-php

$ yum update cagefs lvemanager

Rồi xong, vào để trải nghiệm, chúc bạn thành công.