Control Panel tôi sẽ sử dụng là gì?

Hiện nay chúng tôi đang áp dụng Directadmin cho Web Hosting Linux và Parallels Plesk cho Web Hosting Windows.