[Sản phẩm] Block sản phẩm

Block sản phẩm cho phép tạo ra các khối và nhóm các khối này vào để hiển thị tại các vị trí bất kỳ trên trang web nhằm giúp trang web linh động hơn trong việc bố cục nội dung, ví dụ ta tạo block sản phẩm khuyến mãi tết hay block sản phẩm bán chạy và thêm các sản phẩm ưa thích vào block này để tiện việc hiển thị.

1. Thêm block

sp blocksp 1
Để thêm “Block sản phẩm”

  • Bước 1: Di chuyển con trỏ chuột vào “Cấu hình module”.
  • Bước 2: Nhấp chuột “Block sản phẩm” thuộc menu con của “Cấu hình module” .
  • Bước 3: Điền thông tin vào “Thêm nhóm block” và Lưu thay đổi.

Để sửa xóa thì bạn nhấp chuột vào chữa “Sửa” và “Xóa” ở phần danh sách block sản phẩm phí trên “Thêm nhóm block”.

Một số thuộc tính:
Để thêm nhóm sản phẩm , nhập các thông tin:
  • Tên block sản phẩm.
  • Từ khóa: nhập từ khóa để khi tìm kiếm được nhanh hơn.
  • Miêu tả: miêu tả block sản phẩm.

2. Hiển thị

Để hiển thị “Block sản phẩm” ở ngoài site bạn cần làm theo hướng dẫn sau.

Bước 1: Ra ngoài site bật kéo thả block và nhấp chuột vào “Thêm block ở khu vực này” ở bất kỳ vị trí bạn muốn hoặc vào “Quản lý giao diện” chọn “Quản lý block” và nhấp chuột vào “Thêm block”.
Bước 2: Chọn block có hỗ trợ lấy dữ liệu thông qua “Block sản phẩm” thuộc module sản phẩm.

Bước 3: Điền thông số cấu hình của block và nhấp chuột “Chấp nhận”.Lưu ý quan trọng: Một số website có giao diện đặc thù, Ngôi Sao Số có thể thêm các block hoặc bỏ bớt các block không cho phép hiển thị nhằm mục đích đi theo bố cục giao diện của trang web.